Tuesday, 20/10/2020 - 07:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 2 Bình Nghi

V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học
để phòng, chống dịch viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của
vi rút Corona gây ra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:          /SGDĐT-VP 

 V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học  để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của  vi rút Corona gây ra  
                                                                                                                Bình Định, ngày      tháng 02 năm 2020  
    Kính gửi:   - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; - Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc; - Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.  
Được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại Công văn số 644/UBND-VX ngày 07/02/2020 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (sau đây gọi chung là Thủ trưởng các cơ sở giáo dục) thực hiện ngay một số công việc sau: 1. Tiếp tục cho học sinh mầm non, phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên nghỉ học từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020. 2. Trong thời gian nghỉ học, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện việc vệ sinh, tẩy trùng trường lớp học, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tốt nhất đón học sinh học lại trong thời gian tới. Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về phòng, chống dịch bệnh do ngành Y tế tổ chức.  3. Đề nghị phụ huynh quan tâm chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn, nhắc nhở học sinh ôn tập, tự học tại nhà, không tham gia tụ tập đông người. 4. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến của dịch bệnh, cách phòng, chống trên các phương tiện thông tin đại chúng và ý kiến chỉ đạo của Sở qua hệ thống email công vụ; có kế hoạch bố trí cán bộ quản lý, giáo viên trực và bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị.  5. Tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của chính quyền địa phương và ngành Y tế. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện ngay các công việc trên và báo cáo về Sở (qua Văn phòng Sở và Phòng Giáo dục Trung học) khi có những trường hợp bất thường xảy ra./. 
Nơi nhận:     - Như trên (để thực hiện); - Bộ GD&ĐT (để báo cáo);  - UBND tỉnh (để báo cáo); - Sở Y tế (để phối hợp);  - UBND các huyện, TX, TP (để phối hợp);  - Các Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; - Đăng website Sở GD&ĐT; - Lưu: VT, VP, GDTrH, GDMN-TH.            
                                                                                                                                           GIÁM ĐỐC     
                                                                                                                                          Đào Đức Tuấn 
 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 10 : 48
Năm 2020 : 1.244