Thực hiện công văn số 493/PGD ĐT của Phòng GD-ĐT Tây Sơn ngày  03 tháng 10 năm 2019 về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn đợt 1 bậc TH- năm học 2019- 2020, Trường Tiểu học số 2 ...