Thursday, 09/07/2020 - 05:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 2 Bình Nghi

Công văn V/v tạm nghỉ học để ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19

UBND HUYỆN TÂY SƠN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /PGDĐT

V/v tạm nghỉ học để ngăn ngừa dịch                     Tây Sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2020

bệnh Covid-19

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Thực hiện Công văn số 329/SGDĐT-VP  ngày 28/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Phòng GD&ĐT đề nghị các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

  1. Đối với học sinh mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 08/3/2020. Sau thời gian trên tùy tình hình dịch bệnh, Phòng GD&ĐT sẽ có thông báo.
  2. Tiếp tục theo dõi, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh-huyện, Sở-Phòng GD&ĐT và ngành Y tế về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; tiến hành vệ sinh trường, lớp học chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại.
  3. Các cơ sở giáo dục không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh; tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm.

Yêu cầu Hiệu trưởng các trường chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện ngay các công việc trên và báo cáo về Phòng GD&ĐT khi có những trường hợp bất thường xảy ra./.

Nơi nhận:                                                                   TRƯỞNG PHÒNG

  • Như trên (để thực hiện);                                                      (Đã ký)
  • Sở GD&ĐT (để báo cáo);
  • Lưu: VT, VP, MN, PT, LĐ, .

         

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 07 : 16
Năm 2020 : 910